English

Shqip

Animals - Kafshët

Mbroni botën e egër dhe jepini dashuri të pakushtëzuar për kafshët tuaja shtëpiake

Domestic animals

Kafshët shtepiake

dog

qen

cat

macë

duck

rosë

rooster

gjel

cow

lopë

horse

kalë

sheep

dele

goat

dhi

pig

derr

camel

deve

fly

mizë

bee

bletë

rabbit

lepur

Wild animals

Kafshët e egra

wolf

ujk

bear

ari

tiger

tigër

lion

luan

elephant

elefant

giraffe

gjirafë

monkey

majmun

spider

marimangë

snake

gjarpër

frog

bretkocë

mosquito

mushkonjë

bird

zog

eagle

shqiponjë

 1. Domestic animals

  Kafshët shtepiake

 2. Do you have a pet at home?

  A keni një kafshë shtëpiake në shtëpi?

 3. Yes, I have a small dog and a horse for riding competition.

  Po, unë kam një qen të vogël dhe një kalë për garën e hipur.

 4. Do you have any farm in your countryside area?

  A keni ndonjë fermë në zonën tuaj të fshatit?

 5. Yes, there is a private company that provides milk products.

  Po, ekziston një kompani private që ofron produkte qumështi.

 6. Wild animals

  Kafshët e egra

 7. How many animals are in this zoo?

  Sa kafshë gjenden në këtë kopsht zoologjik?

 8. Let's go get more information at the counter.

  Le të shkojmë të marrim më shumë informacion në banak.

 9. Which animal is the tallest?

  Cila kafshë është më e larta?

 10. The giraffe is the tallest.

  Gjirafa është më e larta.