English

Shqip

Family - Familja

Njerëzit më të rëndësishëm të jetës tuaj

mother

nënë

father

baba

parents

prindërit

girl

vajzë

boy

djalë

sister

motër

brother

vëlla

twins

binjakë

daughter

bijë

son

bir

siblings

vëllezërit dhe motrat

grandmother

gjyshja

grandfather

gjyshi

grandparents

gjyshërit

niece

mbesë

nephew

nip

aunt

hallë, teze

uncle

axhë, dajë

relative

i afërm

cousin

kusheri

wife

grua

husband

burrë

bride

nuse

sister in law

kunatë

brother in law

dhëndër

 1. Family

  Familja

 2. Do you live with your family?

  A jetoni me familjen tuaj?

 3. Yes, I live with my parents and my brother.

  Po, unë jetoj me prindërit dhe vëllain tim.

 4. How big is your family?

  Sa ësthë e madhe familja e juaj­?

 5. I have a wife and three children.

  Unë kam gruan dhe tre fëmijë

 6. How old is your grandmother?

  Sa vjeçe është gjyshja juaj?

 7. She is 85 years old but she is very healthy.

  Ajo është 85 vjeç por është shumë e shëndetshme.

 8. Is your sister working for the government?

  A punon motra juaj për qeverinë?

 9. Yes, she does. She is employed by the immigration office as a translator.

  Po ajo e ben. Ajo është e punësuar në zyrën e imigracionit si përkthyese.