English

Shqip

Tools - Mjetet

Vegla thelbësore që ju nevojiten për punën tuaj

toolbox

kuti për vegla

axe

sëpatë

wrench

çelës

cart

qerre, kolicë

hand tools

qerre, kolicë

cutter

prerëse

glue

ngjitës

meter

metër

pin

gozhdë

pliers

pincë, dana

drill machine

makinë shpuese

screw

vidhë

screwdriver

kaçavidë

scissors

gërshërë

torch

llambë

bench

stol. bankë

boots

çizme

rake

grabujë

equipment

pajisje

electrical tools

mjete elektrike

 1. Tools

  Mjetet

 2. Do you sell construction tools?

  A shitni mjete për ndërtim?

 3. Yes, we have all kind of tools on the second floor.

  Po, ne i kemi të gjitha llojet e mjeteve në katin e dytë.

 4. What kind of tools do you need?

  Çfarë lloj vegla pune ju nevojiten?

 5. I need a screwdriver and a hammer.

  Kam nevojë për një kaçavidë dhe një çekiç.

 6. Do you have the newest TV with the large screen?

  A keni televizorin më të ri me ekranin e madh?

 7. Not yet, they are coming in stores next week.

  Jo akoma, ata do të vijnë në dyqane javën e ardhshme.