English

Shqip

Logistics - Logjistikë

Rëndësia e koordinimit ju çon drejt suksesit

export

eksport

import

import

van

kamion

forklift

piruner, kamionë për depo

barcode

kodi elektronik

box

kuti

load

ngarkim

unload

shkarkim

package

paketë

pack

paketim

palette

paletë

weight

peshë

post

post

envelope

zarf

row

rresht

empty

zbrazët

lift

ngre (lartë)

driver

shofer

terminal

terminal

transport

transport

 1. Logistics

  Logjistikë

 2. Do you know how to use a forklift?

  A mundesh me vozitë makinën për depo?

 3. Yes, I have been working with it for two years.

  Po, kam punuar dy vite.

 4. Did you receive your package in time?

  A e keni marrë paketën tuaj në kohë?

 5. My package was delayed one week because of the weather.

  Pakoja ime u vonua një javë për shkak të motit.

 6. What time does the driver leave to Oulu?

  Kur niset shoferi për Oulu?

 7. Driver leaves to Oulu at 5 in the evening.

  Shoferi niset për Oulu në ora 5 të mbrëmjes.