English

Shqip

Professions - Profesionet

Pasioni juaj bëhet realitet falë gjërave që ju pëlqen të bëni

artist

artist

builder

mjeshtër

construction worker

punëtor i ndërtimit

dentist

stomatolog, dentist

engineer

inxhinier

guard

rojë

hairdresser

floktar (femra)

interpreter

përkthyes (person)

journalist

gazetar

judge

gjykatës

lawyer

avokat

manager

menaxher

pilot

pilot

plumber

hidraulik

politician

politikan

reporter

raportues

representative

përfaqësues

researcher

studiues, kërkues

scientist

shkencëtar

seller

shitës

stewardess

stuardesë

taxi driver

taksist

veterinarian

veterinar

writer

shkrimtar

youth worker

punëtor për të rinj

 1. Professions

  Profesionet

 2. What kind of profession do you have?

  Cfarë profesioni ju keni?

 3. I am a construction worker.

  Jam një punëtor i ndërtimit.

 4. What do you think on changing your profession?

  Çtfarë mendoni për të ndrruar profesionin tuaj?

 5. It is a great idea but still I have to keep this job during summer.

  Kjo është një ide e shkëlqyer por ende duhet ta mbaj këtë punë gjatë verës.

 6. What kind of profession would you like to have?

  Çfarë profesioni dëshironi të keni?

 7. I would like to become a construction engineer.

  Mendoj to bëhem një inxhinjer i ndërtimtit.