English

Türkçe

School - Okul

Bir toplumun geleceği iyi bir eğitim sistemine dayanır

book

kitap

notebook

defter

pen

kalem

rubber

silgi

bag

çanta

class

sınıf

lesson

ders

exam

sınav

writing

yazma

reading

okuma

evaluation

değerlendirme

pupil

öğrenci

teacher

öğretmen

assistant

asistan

primary school

ilkokul

high school

lise

adult school

yetişkin okulu

university

üniversite

entrance exam

giriş sınavı

degree

derece

research

araştırma

canteen

kantin

library

kütüphane

game

oyun

toy

oyuncuk

daycare center

kreş

Subjects

konular

mathematics

matematik

physics

fizik

chemistry

kimya

biology

biyoloji

geography

coğrafya

psychology

psikoloji

history

tarih

science

bilim

physical education

beden eğitimi

 1. School

  Okul

 2. What time do you go to school?

  Okula kaçta gidiyorsun?

 3. Usually, we start at seven.

  Genellikle saat 7de başlıyoruz.

 4. When is the next exam?

  Bir sonraki sınav ne zaman?

 5. The next exam is in two weeks.

  Bir sonraki sınav iki hafta sonra.

 6. How is the education system in Finland?

  Finlandiya'daki eğitim sistemi nasıl?

 7. The education system in Finland is one of the best in the world.

 8. Subjects

 9. What are you studying?

 10. I am studying mathematics.

 11. Do you prefer physics or chemistry?

 12. I love science, but I prefer chemistry.