Español

Shqip

Forms - Formularët

Plotësoni një formular aplikimi duke përdorur termat e duhur

solicitud

aplikacion

nombre

emri

apellido

mbiemri

fecha de nacimiento

ditëlindja

lugar

vendi

fecha

data

nacionalidad

shtetësia

municipalidad

komuna

hombre

mashkull

mujer

femër

soltero

beqar

casado

i martuar

divorciado

i ndarë

carnet de identidad

numri personal

hasta

deri në

valido

e vlefshme

emitido

lëshuar

rechazado

refuzuar

invitación

ftesë

firma

nënshkrim

 1. Formulario

  Formularët

 2. Donde puedo encontrar el formulario?

  Ku mund ta gjej formularin e aplikimit?

 3. Te lo puedes descargar en nuestra página web o the lo puedo enviar por email.

  Ju mund ta shkarkoni nga faqja jonë e internetit ose mund t'jua dërgoj me post elektronike.

 4. Me gustaría solicitar el permiso de residencia.

  Unë do të doja të aplikoja për leje qëndrimi.

 5. Has hecho la solicitud en línea? Puedes rellenar la solicitud en línea en nuestra página web.

  A keni aplikuar në internet? Ju mund ta plotësoni aplikacionin online? Ju mund ta plotësoni aplikacionin online nga faja jonë e internetit.aqen tonë të internetit.

 6. No, la rellenaré hoy. Como puedo solicitar una cita?

  Jo, do ta plotësoj sot. Si mund ta bëjë një takim?

 7. Puedes sacar cita llamando a nuestro número de atención al cliente o a través de nuestra página web.

  Ju mund bëni një takim duke telefonuar shërbimin tonë të klientit ose të rezervoni nga faqja jonë e internetit.

 8. Podrías explicarme como rellenar la solicitud?

  A mund të më jepni disa udhëzime se si të aplikoj?

 9. El período de solicitud de este año termina en Febrero y los resultados serán publicados en Mayo.

  Periudha e pranimit për këtë vit përfundon në fund të Shkurtit dhe rezultatet publikohen në Maj..