Español

Shqip

Government - Qeveri

Qytetarët mbështeten në një strukturë të mirë menaxhimi të premtuar nga udhëheqësit

president

president

parliament

parlament

ministry

ministri

deputy

deputet

majority

shumicë

minority

pakicë

opposition

opozitë

board

bord

embassy

ambasadë

agency

agjenci

office

zyrë

election

zgjedhje

authorities

autoritetet

organization

organizatë

association

shoqatë

city council

këshilli i qytetit

politics

politika

power

pushtet

administration

administratë

rule

rregull

law

ligj

state

shtet

union

union

regulation

rregullore

supervision

mbikëqyrje

party

parti

army

ushtri

security

sugurim

guidance

udhëzime

foundation

fondacion

  1. Qeveri

  2. A punoni për qeverinë?

  3. Po, unë jam i punësuar nga qeveria.

  4. Çfarë lloj shërbimesh ofron qyteti juaj?

  5. Të gjitha shërbimet e ofruara nga qyteti mund të gjenden në faqen zyrtare të internetit.

  6. A e dini se ku mund t’i gjej shërbimet e ambasadave?

  7. Unë do të të jap numrin që të mund të kontaktosh me ata.

  8. Kur do të mbahen zgjedhjet e rradhës në vendin tua

  9. Ato do të mbahen në pranverën e ardhshme.