Español

Shqip

Prepositions - Parafjalët

Gjeni mënyrën më të lehtë për t’u shprehur duke përdorur fjalët e duhura

about

rreth, afër

across

përtej

after

pas

against

kundër

along

së bashku

around

përreth

at

before

para

below

më poshtë

beside

pranë

besides

përveç kësaj

between

ndërmjet

beyond

përtej

by

nga

despite

pavarësisht

during

gjatë (kohës)

except

përveç

for

për

from

nga

in

inside

brenda

opposite

e kundërt

out

jashtë

outside

jashtë (natyrë)

past

e kaluara

since

që kur

through

përmes

to

te

with

me

without

pa

  1. Parafjalët

  2. Do ta takoj nesër në punë.

  3. Mund të shkoni atje vetëm me tren.

  4. Ata vijnë nga prejardhje të ndryshme.

  5. Shkolla fillon në shtator.

  6. Të dielat hamë petulla.

  7. Fëmijët duan të luajnë jashtë.