Español

Shqip

Countries - Shtetet

Udhëtimet rreth botës ju ndihmojnë të kuptoni më mirë jetën

Albania

Shqipëri

Bangladesh

Bangladesh

China

Kinë

Denmark

Danimarkë

France

Francë

Finland

Finlandë

Germany

Gjermani

Iran

Iran

Italy

Itali

Norway

Norvegji

Poland

Poloni

Portugal

Portugali

Russia

Rusi

Sweden

Suedi

Serbia

Serbi

Somalia

Somali

Spain

Spanjë

Thailand

Tailandë

Turkey

Turqi

Vietnam

Vietnam

  1. Shtetet

  2. Cili është shteti më i madh në botë?

  3. Shteti më i madh në botë është Rusia.

  4. Cili është qyteti më i madh në SHBA?

  5. Qyteti më i madh dhe më i vizituar në SHBA është New York City.