Español

Shqip

Directions - Drejtimet

Gjeni mënyrën e duhur që dëshironi të ndiqni

straight

drejtë

right

djathtë

left

majtë

front

përpara

behind

mbrapa

up

lartë

down

poshtë

above

sipër

under

nën

near

afër

far

larg

next

i ardhshëm

previous

i mëparshme

here

këtu

there

atje

round

përreth

north

veri

south

jug

west

perendim

east

lindje

  1. Drejtimet

  2. Cila është rruga më e shkurtër për në aeroport?

  3. Rruga më e shkurtër për në aeroport është me tren nga stacioni qendror hekurudhor.

  4. Ku është i vendosur biznesi juaj?

  5. Biznesi im ndodhet në anën e djathtë të shtëpisë së qytetit.