Español

Polski

Forms - Formularze

Wypełnij formularz używając odpowiednich zwrotów

solicitud

aplikacja

nombre

imię

apellido

nazwisko

fecha de nacimiento

data urodzenia

lugar

miejsce

fecha

data

nacionalidad

obywatelstwo

municipalidad

gmina

hombre

mężczyzna

mujer

kobieta

soltero

kawaler/panna

casado

zamężny/zamężna

divorciado

rozwiedziony/rozwiedziona

carnet de identidad

dowód osobisty

hasta

do

valido

ważny

emitido

wydany

rechazado

odrzucony

invitación

zaproszenie

firma

podpis

 1. Formulario

  Formularze

 2. Donde puedo encontrar el formulario?

  Gdzie mogę dostać ten formularz?

 3. Te lo puedes descargar en nuestra página web o the lo puedo enviar por email.

  Możesz go pobrać na naszej stronie internetowej lub mogę wysłać go tobie mailem.

 4. Me gustaría solicitar el permiso de residencia.

  Chciałbym złożyć wniosek o pozwolenie na pobyt.

 5. Has hecho la solicitud en línea? Puedes rellenar la solicitud en línea en nuestra página web.

  Czy złożyłeś wniosek online? Możesz wypełnić aplikację online na naszej stronie internetowej.

 6. No, la rellenaré hoy. Como puedo solicitar una cita?

  Nie, wypełnię ją dzisiaj. Jak mogę się umówić na wizytę?

 7. Puedes sacar cita llamando a nuestro número de atención al cliente o a través de nuestra página web.

  Możesz umówić się na wizytę dzwoniąc na infolinię lub poprzez naszą stronę internetową.

 8. Podrías explicarme como rellenar la solicitud?

  Czy mogę prosić o wskazówki dotyczące aplikacji?

 9. El período de solicitud de este año termina en Febrero y los resultados serán publicados en Mayo.

  Tegoroczne aplikacje należy złożyć do końca lutego, a wyniki zostaną opublikowane w maju.