Español

Svenska

Directions - Vägbeskrivning

Find the right way you want to follow

straight

rakt

right

höger

left

vänster

front

framför

behind

bakom

up

upp

down

ner

above

ovanför

under

under

near

nära

far

långt

next

nästa

previous

tidigare

here

här

there

där

round

runda

north

norr

south

söder

west

väst

east

öst

  1. Vägbeskrivning

  2. Vilket är den kortaste vägen till flygplatsen?

  3. Den kortaste vägen till flygplatsen är med tåg från centralstationen.

  4. Var ligger ditt företag?

  5. Mitt företag ligger till höger av stadshuset.