فارسی

Shqip

اعداد - Numrat

Numërimi i bën gjërat më të lehta për tu menaxhuar

صفر

zero

یک

një

دو

dy

سه

tre

چهار

katër

پنج

pesë

شش

gjashtë

هفت

shtatë

هشت

tetë

نه

nëntë

ده

dhjetë

یازده

njëmbëdhjetë

دوازده

dymbëdhjetë

سیزده

trembëdhjetë

بیست

njëzet

بیست و یک

njëzet e një

سی

tridhjetë

چهل

katërdhjetë (dyzetë)

پنجاه

pesëdhjetë

صد

njëqindë

دویست

dyqindë

دویست و پنجاه و چهار

dyqindë e pesëdhjetë e katër

هزار

njëmijë

دو هزار

dymijë

دو هزار و هجده

dymijë e tetëmbdhjetë

 1. اعداد

  Numrat

 2. آیا شمردن اعداد به فنلاندی را می دانید؟

  Mund të numroni në Finlandisht?

 3. بله؛ می توانم به فنلاندی بشمارم

  Po, mundem të numrojë në Finlandisht.

 4. عدد مورد علاقه شما چیست؟

  Cili është numri juaj i preferuar?

 5. عدد مورد علاقه من 7 است

  Më pëlqen numri 7.