Suomi

Shqip

Numerot - Numrat

Numërimi i bën gjërat më të lehta për tu menaxhuar

nolla

zero

yksi

një

kaksi

dy

kolme

tre

neljä

katër

viisi

pesë

kuusi

gjashtë

seitsemän

shtatë

kahdeksan

tetë

yhdeksän

nëntë

kymmenen

dhjetë

yksitoista

njëmbëdhjetë

kaksitoista

dymbëdhjetë

kolmetoista

trembëdhjetë

kaksikymmentä

njëzet

kaksikymmentäyksi

njëzet e një

kolmekymmentä

tridhjetë

neljäkymmentä

katërdhjetë (dyzetë)

viisikymmentä

pesëdhjetë

sata

njëqindë

kaksisataa

dyqindë

kaksisataa viisikymmentä neljä

dyqindë e pesëdhjetë e katër

tuhat

njëmijë

kaksituhatta

dymijë

kaksituhatta kahdeksantoista

dymijë e tetëmbdhjetë

  1. Numrat

  2. Mund të numroni në Finlandisht?

  3. Po, mundem të numrojë në Finlandisht.

  4. Cili është numri juaj i preferuar?

  5. Më pëlqen numri 7.