Maat - Shtetet

Suomi

Finlandë

Ruotsi

Suedi

Norja

Norvegji

Tanska

Danimarkë

Eesti

Estoni

Ranska

Francë

Irlanti

Irlandë

Englanti

Angli

Iso-Britania

Britani e madhe

Espanja

Spanjë

Saksa

Gjermani

Sveitsi

Zvicër

Itävalta

Austri

Albania

Shqipëri

Kosovo

Kosovë

Kreikka

Greqi

Venäjä

Rusi

Amerikan Yhdysvallat

Shtetet e Bashkuara te Amerikës

Kanada

Kanadë

Kiina

Kinë

Uusi Seelanti

Zelandë e re

Pyetje - përgjigje

Kysymys - vastaus

  1. Mikä on Euroopan suurin valtio?

    Cili është shteti më I madh në Evropë?


  2. Euroopan suuri maa on Venäjä.

    Shteti më i madh i Evropës është Rusia.Përkrahur nga

www.fatonmedia.com

© 2018 DM words

Designed by faton MEDIA