Suunnat - Orientimet

suora

drejtë

Ooikea

djathtë

vasen

majtë

edessä

përpara

takana

mbrapa

alas

poshtë

ylös

lart

alla

nën

yllä

sipër

lähellä

afër

kaukana

larg

pohjois

veri

etelä

jug

länsi

perendim

itä

lindje

Pyetje - përgjigje

Kysymys - vastaus

  1. Onko Oulu eteässä?

    A është Oulu në jug?


  2. Ei ole, Oulu on pohjoisessa.

    Jo, Oulu është në veri.Përkrahur nga

www.fatonmedia.com

© 2018 DM words

Designed by faton MEDIA