Italiano

Shqip

Indicazioni - Drejtimet

Gjeni mënyrën e duhur që dëshironi të ndiqni

dritto

drejtë

destra

djathtë

sinistra

majtë

davanti

përpara

dietro

mbrapa

su

lartë

giù

poshtë

sopra

sipër

sotto

nën

vicino

afër

lontano

larg

seguente

i ardhshëm

precedente

i mëparshme

qui

këtu

atje

attorno

përreth

nord

veri

sud

jug

ovest

perendim

est

lindje

  1. Drejtimet

  2. Cila është rruga më e shkurtër për në aeroport?

  3. Rruga më e shkurtër për në aeroport është me tren nga stacioni qendror hekurudhor.

  4. Ku është i vendosur biznesi juaj?

  5. Biznesi im ndodhet në anën e djathtë të shtëpisë së qytetit.