Italiano

Nederlands

Moduli - Vormen

Vul een aanvraagformulier in met de juiste gegevens.

richiesta

aanvraag

nome di battesimo

voornaam

cognome

achternaam

data di nascita

verjaardag

luogo

plaats

data

datum

cittadinanza

nationaliteit

comune

gemeente

maschile

mannelijk

femminile

vrouwelijk

single

alleenstaand

sposato

gehuwd

divorziato

gescheiden

personal id

persoonlijk id

until

tot

valid

geldig

issued

afgegeven

refused

geweigerd

invitation

uitnodiging

signature

handtekening

 1. Moduli

  Formulieren

 2. Dove posso ottenere il modulo di richiesta?

  Waar kan ik het aanvraagformulier krijgen?

 3. Può scaricarlo dal nostro sito o glielo posso inviare via e-mail.

  Je kan het downloaden van onze website of ik kan het je per e-mail toesturen.

 4. Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.

  Ik wil graag een verblijfsvergunning aanvragen

 5. Ha fatto domanda online? Può compilare la domanda online sul nostro sito.

  Heb je online een aanvraag gedaan? Je kan de aanvraag online invullen op onze website.

 6. No, la compilerò oggi. Come posso prendere un appuntamento?

  Nee, ik zal het vandaag invullen. Hoe kan ik een afspraak maken?

 7. Può prendere appuntamento chiamando il nostro servizio clienti o prenotando dal nostro sito.

  Je kan een afspraak maken door onze klantendienst te bellen of te boeken via onze website.

 8. Potrebbe darmi indicazioni su come fare domanda?

  Kan je mij uitleg geven over hoe ik mijn aanvraag moet indienen?

 9. De inschrijvingstermijn voor dit jaar stopt eind februari en de resultaten worden in mei gepubliceerd.