Italiano

Svenska

Logistica - Logistik

The importance of coordination leads you to success

esportazione

exportera

importazione

importera

furgone

skåpbil

muletto

gaffeltruck

codice a barre

streckkod

scatola

låda

carico

lasta

scarico

lasta av

pacco

paket

confezione

packa

scheda

pall

peso

vikt

posta

posta

busta

kuvert

fila

rad

vuoto

tömma

ascensore

hiss

autista

förare

terminale

terminal

trasporto

transport

 1. Logistica

  Logistik

 2. Sai come usare un muletto?

  Vet du hur du använder en gaffeltruck?

 3. Sì, ci lavoro da due anni.

  Ja, jag har jobbat med det i två år.

 4. Hai ricevuto il pacco in tempo?

  Fick du ditt paket i tid?

 5. Il mio pacco è arrivato in ritardo di una settimana a causa del cattivo tempo.

  Mitt paket var en vecka försenat på grund av vädret.

 6. Vilken tid kör föraren till Uleåborg?

 7. Föraren kör till Uleåborg klockan 5 på kvällen.