Mësoni 1000 fjalë

Ne mendojmë se mësimi i 1000 fjalëve dhe përpjekja për t'i përdorur ato në fjali të thjeshta mund të jetë shumë e dobishme për të kapërcyer frikën e komunikimit në një gjuhë të huaj në jetën e përditshme. DM words ka publikuar një fjalor shumë të veçantë kushtuar posaçërisht emigrantëve në të gjithë botën. Fjalori përmban 1000 fjalë dhe 300 fjali të përfshira në 33 kapituj dhe të ndara në 7 kategori.

Aktualisht, fjalori ynë është përkthyer në 30 gjuhë. Për të parë se si funksionon sistemi, ju lutemi, zgjidhni gjuhën që dëshironi të mësoni.