Nederlands

Shqip

School - Shkollë

E ardhmja e një shoqërie bazohet në një sistem të mirë të edukimit

boek

libër

notitieboek

fletore

pen

laps

gom

gomë fshirje

tas

çantë

klas

klasë

les

mësim

examen

provim

schrijven

me shkrim

lezen

lexim

evaluatie

vlerësim

leerling

nxënës

leraar

mësues

assistent

ndimës

lagere school

shkollë fillore

middelbare school

gjimnaz

school voor volwassenen

shkollë për të rritur

universiteit

universitet

toelatingsexamen

provim pranues

graad

diplomë

onderzoek

kërkim

kantine

mensë

bibliotheek

bibliotekë

spel

lojë

speelgoed

lodër

crèche

qerdhe

Vakken

Lëndët

wiskunde

matematikë

natuurkunde

fizikë

scheikunde

kimi

biologie

biologji

aardrijkskunde

gjeografi

psychologie

psikologji

geschiedenis

histori

wetenschappen

shkencë

lichamelijke opvoeding

edukatë fizike

 1. School

  Shkollë

 2. Hoe laat ga je naar school?

  Në cfarë kohe shkoni në shkollë?

 3. Meestal beginnen we om zeven uur.

  Zakonisht, ne fillojm në ora shtatë.

 4. Wanneer is het volgende examen?

  Kur është provimi i radhës?

 5. Het volgende examen is over twee weken.

  Provimi i radhës është pas dy jave.

 6. Hoe is het onderwijssysteem in Finland?

  Si është sistemi i edukimit në Finlandë?

 7. Het onderwijssysteem in Finland is een van de beste ter wereld.

  Sistemi i edukimit në Finlandë është një nga më të mirët në botë.

 8. Vakken

  Lëndët

 9. Wat studeer je?

  Çka jeni duke studiuar?

 10. Ik studeer wiskunde.

  Jam duke studiuar matematikën.

 11. Heb je liever natuurkunde of scheikunde?

  A preferoni fizikën apo kiminë?

 12. Ik hou van wetenschap, maar ik verkies scheikunde.

  Unë e dua shkencën, por preferoj kiminë.