Nederlands

Shqip

Voorzetsels - Parafjalët

Gjeni mënyrën më të lehtë për t’u shprehur duke përdorur fjalët e duhura

over

rreth, afër

tegenover

përtej

na

pas

tegen

kundër

langs

së bashku

rond

përreth

op

voor

para

onder

më poshtë

naast

pranë

naast

përveç kësaj

tussen

ndërmjet

voorbij

përtej

door

nga

ondanks

pavarësisht

tijdens

gjatë (kohës)

behalve

përveç

voor

për

van

nga

in

binnen

brenda

tegenovergesteld

e kundërt

uit

jashtë

buiten

jashtë (natyrë)

voorbij

e kaluara

sinds

që kur

door

përmes

tot

te

met

me

zonder

pa

 1. Voorzetsels

  Parafjalët

 2. Ik zie haar morgen op het werk.

  Do ta takoj nesër në punë.

 3. Je kunt er alleen met de trein heen.

  Mund të shkoni atje vetëm me tren.

 4. Ze komen van verschillende achtergronden.

  Ata vijnë nga prejardhje të ndryshme.

 5. De school begint in september

  Shkolla fillon në shtator.

 6. Op zondag eten we pannenkoeken.

  Të dielat hamë petulla.

 7. De kinderen houden ervan om buiten te spelen.

  Fëmijët duan të luajnë jashtë.