Nederlands

Shqip

Routebeschrijving - Drejtimet

Gjeni mënyrën e duhur që dëshironi të ndiqni

rechtdoor

drejtë

rechts

djathtë

links

majtë

voor

përpara

achter

mbrapa

omhoog

lartë

omlaag

poshtë

boven

sipër

onder

nën

dichtbij

afër

ver

larg

volgende

i ardhshëm

vorige

i mëparshme

hier

këtu

daar

atje

rond

përreth

noord

veri

zuid

jug

west

perendim

oost

lindje

 1. Richtingen

  Drejtimet

 2. Wat is de kortste weg naar het vliegveld?

  Cila është rruga më e shkurtër për në aeroport?

 3. De kortste weg naar de luchthaven is met de trein vanaf het centraal station.

  Rruga më e shkurtër për në aeroport është me tren nga stacioni qendror hekurudhor.

 4. Waar is uw bedrijf gevestigd?

  Ku është i vendosur biznesi juaj?

 5. Mijn zaak is gevestigd aan de rechterkant van het stadhuis.

  Biznesi im ndodhet në anën e djathtë të shtëpisë së qytetit.