Nederlands

Shqip

Familie - Familja

Njerëzit më të rëndësishëm të jetës tuaj

moeder

nënë

vader

baba

ouders

prindërit

meisje

vajzë

jongen

djalë

zus

motër

broer

vëlla

tweeling

binjakë

dochter

bijë

zoon

bir

broers en zussen

vëllezërit dhe motrat

grootmoeder

gjyshja

grootvader

gjyshi

grootouders

gjyshërit

nicht

mbesë

neef

nip

tante

hallë, teze

oom

axhë, dajë

familielid

i afërm

neef

kusheri

vrouw

grua

man

burrë

bruid

nuse

schoonzus

kunatë

zwager

dhëndër

 1. Familie

  Familja

 2. Woon je bij je familie?

  A jetoni me familjen tuaj?

 3. Ja, ik woon bij mijn ouders en mijn broer.

  Po, unë jetoj me prindërit dhe vëllain tim.

 4. Hoe groot is je familie?

  Sa ësthë e madhe familja e juaj­?

 5. Ik heb een vrouw en drie kinderen.

  Unë kam gruan dhe tre fëmijë

 6. Hoe oud is je grootmoeder?

  Sa vjeçe është gjyshja juaj?

 7. Ze is 85 jaar oud, maar ze is heel gezond.

  Ajo është 85 vjeç por është shumë e shëndetshme.

 8. Werkt je zus voor de overheid?

  A punon motra juaj për qeverinë?

 9. Ja, dat doet ze. Ze is in dienst bij de immigratiedienst als vertaalster.

  Po ajo e ben. Ajo është e punësuar në zyrën e imigracionit si përkthyese.