Nederlands

Shqip

Bedrijf - Biznes

Bëni ëndrrat tuaja realitet duke dhënë më të mirën tuaj

bedrijf

ndërmarrje

handel

tregti

contract

kontratë

bedrijfsplan

plan i biznesit

bedrijfsidentiteitskaart

numri i biznesit

visitekaartje

kartelë biznesi

prijzen

çmimorja

rekening

faturë

tarief

norma

contant geld

para në dorë

bon

kupon fiskal

boekhouder

kontabilist

salaris

rrogë

verkoop

shitjet

omzet

qarkullim

loonstrook

dokumenti i pagës

klantendienst

shërbim për klientë

presentatie

prezentim

uitkering

benefit

capaciteit

kapacitet

groei

rritje

lening

kredi

adviseur

këshiltarë

seminarie

seminar

secretaris

sekretarë

overdracht

transfer

garantie

guarancion

aanbetaling

depozitë

vergadering

takim

financiële overzichten

raporti financiar

 1. Bedrijf

  Biznes

 2. Weet u hoe u een nieuw bedrijf registreert?

  A dini si të regjistroni një biznes të ri?

 3. Ja, de gemakkelijkste manier is online, op de officiële website.

  Po, mënyra më e lehtë është ta bësh atë në internet, në faqen zyrtare të internetit.

 4. Hebt u een bedrijfsplan?

  A keni një plan biznesi?

 5. Ja, dat heb ik. We hebben er samen met mijn partner aan gewerkt.

  Po, e kam. Ne e kemi bërë me sbashku me partnerin tim.

 6. Wat is de waarde van uw bedrijf?

  Sa është vlera e ndërmarrjes tuaj?

 7. Mijn bedrijf heeft een groot groeipotentieel.

  Biznesi im ka një potencial të madh për rritje.

 8. Werkt u voor een startend bedrijf.

  A jeni duke punuar në ndërmarrje startup?

 9. Ja, momenteel ontwikkelen we een nieuw digitaal spel.

  Po, për momentin jemi duke e zhvilluar një lojë digjitale.

 10. Wanneer wordt het seminarie dit jaar gehouden?

  Kur do të mbahet seminari këtë vit?

 11. Het wordt gehouden op 4,5 en 6 april.

  It will be held on April 4th, 5th and 6th.