Nederlands

English

School - School

The future of a society is based on a good education system

boek

book

notitieboek

notebook

pen

pen

gom

rubber

tas

bag

klas

class

les

lesson

examen

exam

schrijven

writing

lezen

reading

evaluatie

evaluation

leerling

pupil

leraar

teacher

assistent

assistant

lagere school

primary school

middelbare school

high school

school voor volwassenen

adult school

universiteit

university

toelatingsexamen

entrance exam

graad

degree

onderzoek

research

kantine

canteen

bibliotheek

library

spel

game

speelgoed

toy

crèche

daycare center

Vakken

Subjects

wiskunde

mathematics

natuurkunde

physics

scheikunde

chemistry

biologie

biology

aardrijkskunde

geography

psychologie

psychology

geschiedenis

history

wetenschappen

science

lichamelijke opvoeding

physical education

 1. School

  School

 2. Hoe laat ga je naar school?

  What time do you go to school?

 3. Meestal beginnen we om zeven uur.

  Usually, we start at seven.

 4. Wanneer is het volgende examen?

  When is the next exam?

 5. Het volgende examen is over twee weken.

  The next exam is in two weeks.

 6. Hoe is het onderwijssysteem in Finland?

  How is the education system in Finland?

 7. Het onderwijssysteem in Finland is een van de beste ter wereld.

  The education system in Finland is one of the best in the world.

 8. Vakken

  Subjects

 9. Wat studeer je?

  What are you studying?

 10. Ik studeer wiskunde.

  I am studying mathematics.

 11. Heb je liever natuurkunde of scheikunde?

  Do you prefer physics or chemistry?

 12. Ik hou van wetenschap, maar ik verkies scheikunde.

  I love science, but I prefer chemistry.