Norsk

Shqip

Skjemaer - Formularët

Plotësoni një formular aplikimi duke përdorur termat e duhur

applikasjon

aplikacion

fornavn

emri

etternavn

mbiemri

fødselsdag

ditëlindja

plass

vendi

dato

data

statsborgerskap

shtetësia

kommune

komuna

hann

mashkull

hunn

femër

enkelt

beqar

gift

i martuar

skilt

i ndarë

personlig ID

numri personal

før

deri në

gyldig

e vlefshme

utstedt

lëshuar

nektet

refuzuar

invitasjon

ftesë

signatur

nënshkrim

 1. Skjemaer

  Formularët

 2. Hvor kan jeg få søknadsskjemaet?

  Ku mund ta gjej formularin e aplikimit?

 3. Du kan laste den ned fra nettstedet vårt, eller jeg kan sende det til deg via e-post.

  Ju mund ta shkarkoni nga faqja jonë e internetit ose mund t'jua dërgoj me post elektronike.

 4. Jeg vil søke om oppholdstillatelse. Har du søkt på nettet?

  Unë do të doja të aplikoja për leje qëndrimi.

 5. Du kan fylle ut søknaden online på nettstedet vårt.

  A keni aplikuar në internet? Ju mund ta plotësoni aplikacionin online? Ju mund ta plotësoni aplikacionin online nga faja jonë e internetit.aqen tonë të internetit.

 6. Nei, jeg skal fylle den i dag. Hvordan kan jeg få en avtale?

  Jo, do ta plotësoj sot. Si mund ta bëjë një takim?

 7. Du kan få en avtale ved å ringe kundeservice eller bestille fra nettstedet vårt.

  Ju mund bëni një takim duke telefonuar shërbimin tonë të klientit ose të rezervoni nga faqja jonë e internetit.

 8. Kan du gi meg noen instruksjoner om hvordan jeg søker?

  A mund të më jepni disa udhëzime se si të aplikoj?

 9. Søknadsperioden for dette året avsluttes innen utgangen av februar og resultatene vil bli publisert i mai.

  Periudha e pranimit për këtë vit përfundon në fund të Shkurtit dhe rezultatet publikohen në Maj..