Norsk

Shqip

Skole - Shkollë

E ardhmja e një shoqërie bazohet në një sistem të mirë të edukimit

bok

libër

notisbok

fletore

ganske

laps

gummi

gomë fshirje

bag

çantë

klasse

klasë

lekse

mësim

eksamen

provim

skriving

me shkrim

lesning

lexim

evaluering

vlerësim

elev

nxënës

lærer

mësues

assistent

ndimës

grunnskole

shkollë fillore

videregående skole

gjimnaz

voksen skole

shkollë për të rritur

universitet

universitet

inntakseksamen

provim pranues

grad

diplomë

undersøkelser

kërkim

kantine

mensë

bibliotek

bibliotekë

spill

lojë

Klær

lodër

barnehage

qerdhe

Emner

Lëndët

matematikk

matematikë

fysikk

fizikë

kjemi

kimi

biologi

biologji

geografi

gjeografi

psykologi

psikologji

historie

histori

vitenskap

shkencë

kroppsøving

edukatë fizike

 1. Skole

  Shkollë

 2. Når går du til skolen?

  Në cfarë kohe shkoni në shkollë?

 3. Vanligvis begynner vi klokka sju.

  Zakonisht, ne fillojm në ora shtatë.

 4. Når er neste eksamen?

  Kur është provimi i radhës?

 5. Neste eksamen er etter to uker.

  Provimi i radhës është pas dy jave.

 6. Hvordan er utdanningssystemet i Finland?

  Si është sistemi i edukimit në Finlandë?

 7. Utdanningssystemet i Finland er et av de beste i verden.

  Sistemi i edukimit në Finlandë është një nga më të mirët në botë.

 8. Emner

  Lëndët

 9. Hva er det du studerer?

  Çka jeni duke studiuar?

 10. Jeg studerer matematikk.

  Jam duke studiuar matematikën.

 11. Foretrekker du fysikk eller kjemi?

  A preferoni fizikën apo kiminë?

 12. Jeg elsker vitenskap, men jeg foretrekker kjemi.

  Unë e dua shkencën, por preferoj kiminë.