Norsk

Shqip

Land - Shtetet

Udhëtimet rreth botës ju ndihmojnë të kuptoni më mirë jetën

Albania

Shqipëri

Bangladesh

Bangladesh

Kina

Kinë

Danmark

Danimarkë

Frankrike

Francë

Finland

Finlandë

Tyskland

Gjermani

Iran

Iran

Italia

Itali

Norge

Norvegji

Polen

Poloni

Portugal

Portugali

Russland

Rusi

Sverige

Suedi

Serbia

Serbi

Somalia

Somali

Spania

Spanjë

Thailand

Tailandë

Tyrkia

Turqi

Vietnam

Vietnam

 1. Land

  Shtetet

 2. Hva er det største landet i verden?

  Cili është shteti më i madh në botë?

 3. Det største landet i verden er Russland.

  Shteti më i madh në botë është Rusia.

 4. Hva er den største byen i USA?

  Cili është qyteti më i madh në SHBA?

 5. Den største og mest besøkte byen i USA er New York City.

  Qyteti më i madh dhe më i vizituar në SHBA është New York City.