Norsk

Shqip

Tall - Numrat

Numërimi i bën gjërat më të lehta për tu menaxhuar

null

zero

en

një

to

dy

tre

tre

fire

katër

fem

pesë

seks

gjashtë

syv

shtatë

åtte

tetë

ni

nëntë

ti

dhjetë

elleve

njëmbëdhjetë

tolv

dymbëdhjetë

tretten

trembëdhjetë

tjue

njëzet

tjueen

njëzet e një

tretti

tridhjetë

førti

katërdhjetë (dyzetë)

femti

pesëdhjetë

hundre

njëqindë

to hundre

dyqindë

to hundre og femti fire

dyqindë e pesëdhjetë e katër

tusen

njëmijë

to tusen

dymijë

to tusen atten

dymijë e tetëmbdhjetë

 1. Tall

  Numrat

 2. Kan du telle på finsk?

  Mund të numroni në Finlandisht?

 3. Ja, jeg kan telle på finsk.

  Po, mundem të numrojë në Finlandisht.

 4. Hvilket er favorittnummeret ditt?

  Cili është numri juaj i preferuar?

 5. Favorittnummeret mitt er 7.

  Më pëlqen numri 7.