Norsk

Shqip

Konstruksjon - Ndërtimtari

Ndihmoni veten për ta bërë gjithçka të lehtë dhe të dobishme

hjelm

kaskë

hammer

çekiç

spiker

gozhdë

skuffe

lopatë

planke

dërrasë

tre

dërrasë

sag

sharrë

rør

gyp

jern

hekur

teip

shirit ngjitës

metalltråd

kaboll

tak

kulm, çati

balkong

ballkon

vegg

mur

fasade

fasadë

maleri

lyerje

malings rulle

cilindër lyerje

gips

suvatim

snekker

ngjyrosje

renovering

rinovim

riving

shkatërrim

underleverandør

nënkontraktues

herre

mjeshtër

betong

beton

sand

rërë

heis

ashensor

trillebår

karrocë dore

jackhammer

hilt shpues

stillas

skelë

stige

shkallë

kran

murator

bulldozer

bulldozher

lastebil

kamion

oppvarming

ngrohje

elektrisitet

energji elektrike

arbeidsredskaper

mjete pune

 1. Konstruksjon

  Ndërtimtari

 2. Hva er de grunnleggende reglene i byggefeltet?

  Cilat janë rregullat themelore në fushën e ndërtimit?

 3. Bruk av hjelm og vernesko er obligatorisk.

  Veshja e kaskës dhe këpucëve të sigurisë është e detyrueshme.

 4. Hva må jeg gjøre nå?

  Çfarë duhet të bëjë tani?

 5. Deretter jobber du med fasade.

  Puna tjetër do punoi me fasadë.

 6. Har du arbeidserfaring innen byggfeltet?

  A keni përvojë pune në fushën e ndërtimit?

 7. Jeg har jobbet i to år i et privat selskap.

  Kam punuar dy vite në një ndërmarrje private.

 8. Kan jeg gå hjem etter at jeg er ferdig med denne oppgaven?

  A mund të shkoj në shtëpi pasi ta përfundoj këtë detyrë?

 9. Du må sjekke arbeidsverktøyene før du reiser.

  Ju duhet të kontrolloni mjetet e punës para se të largoheni.

 10. Hva synes du om tilstanden til denne bygningen?

  Çfarë mendoni për gjendjen e kësaj ndërtese?

 11. Denne bygningen trenger total riving, men likevel må vi vurdere risikoen.

  Kjo ndërtesë ka nevojë për një prishje totale, por gjithsesi duhet të vlerësojmë rreziqet.