Norsk

才能

Skjemaer - 表格

请用得体的语言填写申请表

applikasjon

申请

fornavn

名字

etternavn

姓氏

fødselsdag

生日

plass

住址

dato

日期

statsborgerskap

公民身份

kommune

自治市/区

hann

男性

hunn

女性

enkelt

未婚

gift

已婚

skilt

离异

personlig ID

身份证号码

før

直到

gyldig

有效

utstedt

发出

nektet

拒绝

invitasjon

邀请

signatur

签名

 1. Skjemaer

  表格

 2. Hvor kan jeg få søknadsskjemaet?

  我可以在哪里获得申请表?

 3. Du kan laste den ned fra nettstedet vårt, eller jeg kan sende det til deg via e-post.

  你可以从我们的网站下载,或者我通过电子邮件发给你。

 4. Jeg vil søke om oppholdstillatelse. Har du søkt på nettet?

  我想申请居留许可证。

 5. Du kan fylle ut søknaden online på nettstedet vårt.

  你进行线上申请了吗?你可以在我们的网站上完成在线填表。

 6. Nei, jeg skal fylle den i dag. Hvordan kan jeg få en avtale?

  没有,我会在今天填好。我怎样才能预约呢?

 7. Du kan få en avtale ved å ringe kundeservice eller bestille fra nettstedet vårt.

  你可以打给我们的客服,或者到我们的网站预约。

 8. Kan du gi meg noen instruksjoner om hvordan jeg søker?

  你能提供一些申请指南吗?

 9. Søknadsperioden for dette året avsluttes innen utgangen av februar og resultatene vil bli publisert i mai.

  今年的申报期在二月底结束,结果将在五月公布。