Polski

Shqip

Biznes - Biznes

Bëni ëndrrat tuaja realitet duke dhënë më të mirën tuaj

Hide Image

firma

ndërmarrje

handel

tregti

kontrakt

kontratë

plan biznesowy

plan i biznesit

legitymacja biznesowa

numri i biznesit

karta biznesowa

kartelë biznesi

cena

çmimorja

rachunek

faturë

stawka

norma

gotówka

para në dorë

rachunek

kupon fiskal

księgowy/a

kontabilist

wynagrodzenie

rrogë

sprzedaż

shitjet

obrót

qarkullim

wypłata

dokumenti i pagës

obsługa klienta

shërbim për klientë

prezentacja

prezentim

korzyść

benefit

zdolność

kapacitet

wzrost

rritje

kredyt

kredi

doradca

këshiltarë

seminarium

seminar

sekretarka

sekretarë

przelew

transfer

gwarancja

guarancion

depozyt

depozitë

spotkanie

takim

wyciąg bankowy

raporti financiar

 1. Działalność gospodarcza

  Biznes

 2. Czy wiesz jak zarejestrować nową działalność gospodarczą?

  A dini si të regjistroni një biznes të ri?

 3. Tak, najłatwiej zrobić to online na oficjalnej stronie.

  Po, mënyra më e lehtë është ta bësh atë në internet, në faqen zyrtare të internetit.

 4. Czy posiadasz plan biznesowy?

  A keni një plan biznesi?

 5. Tak, stworzyliśmy go razem z wspólnikiem.

  Po, e kam. Ne e kemi bërë me sbashku me partnerin tim.

 6. Jaką wartość ma twoja działalność?

  Sa është vlera e ndërmarrjes tuaj?

 7. Moja działalność ma duży potencjał na rozwój,

  Biznesi im ka një potencial të madh për rritje.

 8. Czy pracujesz dla startupu?

  A jeni duke punuar në ndërmarrje startup?

 9. Tak, obecnie tworzymy nową grę cyfrową.

  Po, për momentin jemi duke e zhvilluar një lojë digjitale.

 10. Kiedy odbędzie się tegoroczne seminarium?

  Kur do të mbahet seminari këtë vit?

 11. Seminarium odbędzie się 4, 5 i 6 kwietnia.

  It will be held on April 4th, 5th and 6th.