Polski

Svenska

Liczby - Tal

Counting makes things easier to manage

zero

noll

jeden

ett

dwa

två

trzy

tre

cztery

fyra

pięć

fem

sześć

sex

siedem

sju

osiem

åtta

dziewięć

nio

dziesięć

tio

jedenaście

elva

dwanaście

tolv

trzynaście

tretton

dwadzieścia

tjugo

dwadzieścia jeden

tjugoett

trzydzieści

trettio

czterdzieści

fyrtio

pięćdziesiąt

femtio

sto

hundra

dwieście

tvåhundra

dwieście pięćdziesiąt cztery

tvåhundrafemtiofyra

tysiąc

tusen

dwa tysiące

tvåtusen

dwa tysiące osiemnaście

tvåtusenarton

 1. Liczby

  Tal

 2. Czy umiesz liczyć po Fińsku?

  Kan du räkna på finska?

 3. Tak, umiem liczyć po Fińsku.

  Ja, jag kan räkna på finska.

 4. Jaki jest twoja ulubiona liczba?

  Vilket är ditt favoritnummer?

 5. Moja ulubiona liczba to 7.

  Mitt favoritnummer är 7.