อุทิศให้กับปัญหาการอพยพย้ายถิ่นฐาน

นโยบายความเป็นส่วนตัว

DM words เป็นส่วนหนึ่งของบริษัท FRES Media Oy ซึ่งได้จดทะเบียนบริษัทภายใต้เลขที่ 2993880-1 ณ ประเทศฟินเเลนด์ ที่อยู่ Uusiniityntie 6 F60, 01350 Vantaa รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว, คุ้กกี้ และเงื่อนไขการใช้งานถูกจัดพิมพ์เฉพาะภาษาอังกฤษและภาษาฟินแลนด์เท่านั้น คุณสามารถหาลิ้งค์ของทุกเพจได้ด้านล่าง

หากคุณประสบปัญหาใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว, คุ้กกี้ หรือ เงื่อนไขการใช้บริการ โปรดติดต่อ Faton Krasniqi ผ่านอีเมล์ info@fres.fi

เนื้อหาทุกชนิดบนเว็บไซต์ถูกคุ้มครองภายใต้กฎหมายฟินแลนด์