Português

Svenska

Governo - Regering

Citizens rely on a good management structure promised by leaders

presidente

president

parlamento

parlament

ministério

departement

deputado

vice

maioria

majoritet

minoria

minoritet

oposição

opposition

conselho

styrelse

embaixada

ambassad

agência

byrå

cargo público

kontor

eleição

val

autoridades

myndigheterna

organização

organisation

associação

förening

câmara municipal

statsråd

política

politik

poder

makt

administração

administrering

regra

regel

lei

lag

estado

stat

união

fack

regulação

förordning

supervisão

övervakning

partido

fest

exército

armé

segurança

säkerhet

orientação

vägledning

fundação

grund

 1. Governo

  Regering

 2. Trabalhas para o governo?

  Arbetar du för regeringen?

 3. Sim, estou empregado pelo governo.

  Ja, jag är anställd av regeringen.

 4. Que tipo de serviços a tua cidade oferece?

  Vilken typ av tjänster erbjuder din stad?

 5. Todos os serviços oferecidos pela cidade podem ser encontrados no website oficial.

  Alla tjänster som erbjuds av staden finns på den officiella webbplatsen.

 6. Sabes onde posso encontrar serviços de embaixada?

  Vet du var kan jag hitta ambassadtjänster?

 7. Vou dar-te o número para que os possas contactar.

  Jag ger dig numren så att du kan kontakta dem.

 8. Quando serão realizadas as próximas eleições no teu país?

  När hålls nästa val i ditt land?

 9. Serão realizadas na próxima Primavera.

  De kommer att hållas nästa vår.