Română

Shqip

Numere - Numrat

Numërimi i bën gjërat më të lehta për tu menaxhuar

zero

zero

unu

një

doi

dy

trei

tre

patru

katër

cinci

pesë

șase

gjashtë

șapte

shtatë

opt

tetë

nouă

nëntë

zece

dhjetë

unsprezece

njëmbëdhjetë

doisprezece

dymbëdhjetë

treisprezece

trembëdhjetë

douăzeci

njëzet

douăzeci și unu

njëzet e një

treizeci

tridhjetë

patruzeci

katërdhjetë (dyzetë)

cincizeci

pesëdhjetë

o sută

njëqindë

două sute

dyqindë

Două sute cincizeci și patru

dyqindë e pesëdhjetë e katër

o mie

njëmijë

două mii

dymijë

două mii optsprezece

dymijë e tetëmbdhjetë

 1. Numere

  Numrat

 2. Poți să numeri in finlandeză?

  Mund të numroni në Finlandisht?

 3. Da,pot să număr în finlandeză.

  Po, mundem të numrojë në Finlandisht.

 4. Care e numărul tău preferat?

  Cili është numri juaj i preferuar?

 5. Numărul meu preferat este 7.

  Më pëlqen numri 7.