Svenska

Shqip

Skola - Shkollë

E ardhmja e një shoqërie bazohet në një sistem të mirë të edukimit

bok

libër

anteckningsbok

fletore

penna

laps

suddgummi

gomë fshirje

väska

çantë

klass

klasë

lektion

mësim

prov

provim

skrivning

me shkrim

läsning

lexim

utvärdering

vlerësim

elev

nxënës

lärare

mësues

assistent

ndimës

grundskola

shkollë fillore

gymnasium

gjimnaz

vuxenutbildning

shkollë për të rritur

universitet

universitet

inträdesprov

provim pranues

examen

diplomë

forskning

kërkim

matsal

mensë

bibliotek

bibliotekë

spel

lojë

leksak

lodër

förskola

qerdhe

ämnen

Lëndët

matematik

matematikë

fysik

fizikë

kemi

kimi

biologi

biologji

geografi

gjeografi

psykologi

psikologji

historia

histori

naturvetenskap

shkencë

idrott

edukatë fizike

 1. Skola

  Shkollë

 2. Vilken tid går du till skolan?

  Në cfarë kohe shkoni në shkollë?

 3. Vi börjar oftast klockan sju.

  Zakonisht, ne fillojm në ora shtatë.

 4. När är nästa prov?

  Kur është provimi i radhës?

 5. Nästa prov är efter två veckor.

  Provimi i radhës është pas dy jave.

 6. Hur ser utbildningssystemet ut i Finland?

  Si është sistemi i edukimit në Finlandë?

 7. Utbildningssystemet i Finland är ett av de bästa i världen.

  Sistemi i edukimit në Finlandë është një nga më të mirët në botë.

 8. Ämnen

  Lëndët

 9. Vad studerar du?

  Çka jeni duke studiuar?

 10. Jag studerar matematik.

  Jam duke studiuar matematikën.

 11. Föredrar du fysik eller kemi?

  A preferoni fizikën apo kiminë?

 12. Jag gillar naturvetenskap, men föredrar kemi.

  Unë e dua shkencën, por preferoj kiminë.