Svenska

Shqip

Länder - Shtetet

Udhëtimet rreth botës ju ndihmojnë të kuptoni më mirë jetën

Hide Image

Albanien

Shqipëri

Bangladesh

Bangladesh

Kina

Kinë

Danmark

Danimarkë

Frankrike

Francë

Finland

Finlandë

Tyskland

Gjermani

Iran

Iran

Italien

Itali

Norge

Norvegji

Polen

Poloni

Portugal

Portugali

Ryssland

Rusi

Sverige

Suedi

Serbien

Serbi

Somalia

Somali

Spanien

Spanjë

Thailand

Tailandë

Turkiet

Turqi

Vietnam

Vietnam

 1. Länder

  Shtetet

 2. Vilket är världens största land?

  Cili është shteti më i madh në botë?

 3. Världens största land är Ryssland.

  Shteti më i madh në botë është Rusia.

 4. Vilken är den största staden i USA?

  Cili është qyteti më i madh në SHBA?

 5. Den största och mest besökta staden i USA är New York City.

  Qyteti më i madh dhe më i vizituar në SHBA është New York City.


© 2022 DM words