Svenska

Shqip

Tal - Numrat

Numërimi i bën gjërat më të lehta për tu menaxhuar

Hide Image

noll

zero

ett

një

två

dy

tre

tre

fyra

katër

fem

pesë

sex

gjashtë

sju

shtatë

åtta

tetë

nio

nëntë

tio

dhjetë

elva

njëmbëdhjetë

tolv

dymbëdhjetë

tretton

trembëdhjetë

tjugo

njëzet

tjugoett

njëzet e një

trettio

tridhjetë

fyrtio

katërdhjetë (dyzetë)

femtio

pesëdhjetë

hundra

njëqindë

tvåhundra

dyqindë

tvåhundrafemtiofyra

dyqindë e pesëdhjetë e katër

tusen

njëmijë

tvåtusen

dymijë

tvåtusenarton

dymijë e tetëmbdhjetë

 1. Tal

  Numrat

 2. Kan du räkna på finska?

  Mund të numroni në Finlandisht?

 3. Ja, jag kan räkna på finska.

  Po, mundem të numrojë në Finlandisht.

 4. Vilket är ditt favoritnummer?

  Cili është numri juaj i preferuar?

 5. Mitt favoritnummer är 7.

  Më pëlqen numri 7.