Svenska

Shqip

Konstruktion - Ndërtimtari

Ndihmoni veten për ta bërë gjithçka të lehtë dhe të dobishme

hjälm

kaskë

hammare

çekiç

spik

gozhdë

skyffel

lopatë

planka

dërrasë

trä

dërrasë

såg

sharrë

rör

gyp

järn

hekur

tejp

shirit ngjitës

tråd

kaboll

tak

kulm, çati

balkong

ballkon

vägg

mur

fasad

fasadë

målning

lyerje

färgvals

cilindër lyerje

spackel

suvatim

snickare

ngjyrosje

renovering

rinovim

rivning

shkatërrim

underleverantör

nënkontraktues

bemästra

mjeshtër

betong

beton

sand

rërë

hiss

ashensor

skottkärra

karrocë dore

tryckluftsborr

hilt shpues

byggnadsställningar

skelë

stege

shkallë

kran

murator

bulldozer

bulldozher

lastbil

kamion

uppvärmning

ngrohje

elektricitet

energji elektrike

arbetsverktyg

mjete pune

 1. Konstruktion

  Ndërtimtari

 2. Vilka är de grundläggande reglerna inom byggfältet?

  Cilat janë rregullat themelore në fushën e ndërtimit?

 3. Det är obligatoriskt att bära hjälm och skyddsskor.

  Veshja e kaskës dhe këpucëve të sigurisë është e detyrueshme.

 4. Vad måste jag göra nu?

  Çfarë duhet të bëjë tani?

 5. Därefter kommer du att arbeta med fasad.

  Puna tjetër do punoi me fasadë.

 6. Har du arbetserfarenhet inom byggbranschen?

  A keni përvojë pune në fushën e ndërtimit?

 7. Jag har jobbat två år i ett privat företag.

  Kam punuar dy vite në një ndërmarrje private.

 8. Kan jag gå hem när jag är klar med den här uppgiften?

  A mund të shkoj në shtëpi pasi ta përfundoj këtë detyrë?

 9. Du måste kontrollera arbetsverktygen innan du lämnar.

  Ju duhet të kontrolloni mjetet e punës para se të largoheni.

 10. Vad tycker du om byggnadens skick?

  Çfarë mendoni për gjendjen e kësaj ndërtese?

 11. Denna byggnad behöver rivas totalt, men vi måste ändå analysera riskerna.

  Kjo ndërtesë ka nevojë për një prishje totale, por gjithsesi duhet të vlerësojmë rreziqet.