Svenska

才能

Skola - 学校

社会的未来以良好的教育体制为基础

bok

课本

anteckningsbok

笔记本

penna

钢笔

suddgummi

橡皮擦

väska

书包

klass

班级

lektion

课程

prov

考试

skrivning

写作

läsning

阅读

utvärdering

评价

elev

学生

lärare

老师

assistent

助教

grundskola

小学

gymnasium

中学

vuxenutbildning

成人学校

universitet

大学

inträdesprov

入学考试

examen

学位

forskning

研究

matsal

饭堂

bibliotek

图书馆

spel

游戏

leksak

玩具

förskola

日托中心

ämnen

学科

matematik

数学

fysik

物理

kemi

化学

biologi

生物

geografi

地理

psykologi

心理健康

historia

历史

naturvetenskap

科学

idrott

体育

 1. Skola

  学校

 2. Vilken tid går du till skolan?

  你几点上学?

 3. Vi börjar oftast klockan sju.

  我们通常七点上学。

 4. När är nästa prov?

  下次考试是什么时候?

 5. Nästa prov är efter två veckor.

  下次考试在两周之后。

 6. Hur ser utbildningssystemet ut i Finland?

  芬兰的教育体系怎么样?

 7. Utbildningssystemet i Finland är ett av de bästa i världen.

  芬兰的教育体系是世界上最好的教育体系之一。

 8. Ämnen

  学科

 9. Vad studerar du?

  你在学什么?

 10. Jag studerar matematik.

  我在学数学。

 11. Föredrar du fysik eller kemi?

  你更喜欢物理还是化学?

 12. Jag gillar naturvetenskap, men föredrar kemi.

  我爱科学,不过更喜欢化学。