Svenska

才能

Prepositioner - 介词

选用合适的词语,找到表达自我的简单方法

ungefär

关于

över

横过

efter

在......后面

mot

与......相反

längs

沿着

runt

围绕

在(某处)

innan

在......以前

under

在......下面

bredvid

在旁边

förutom

除......之外

mellan

在......中间

bortom

超出

om

靠近

trots

尽管

under

在......期间

bortsett från

除......之外

för

为了

från

从......开始

i

在......内

inuti

在......里

motsatt

在......对面

ut

在......外面

utanför

在......外边

över

在......之后

eftersom

自......以后

genom

穿过

till

朝向

med

utan

没有

 1. Prepositioner

  介词

 2. Jag träffar henne på jobbet imorgon.

  我明天上班去见她。

 3. Du kan bara åka tåg dit.

  你只能坐火车到那里。

 4. De har olika bakgrunder.

  他们来自不同的背景。

 5. Skolan börjar i september.

  学校在九月份开学。

 6. På söndagar äter vi pannkakor.

  我们在周日吃薄饼。

 7. Barnen älskar att leka utomhus.

  孩子们很爱到外面玩耍。