Svenska

才能

Frågor - 问题

通过正确的提问,找到正确的答案

Vad?

什么?

Vilken typ?

哪种?

Var?

哪里?

När?

什么时候?

Varför?

为什么?

Viken

哪个?

Vem?

谁?

Vem?

谁?

Vems

谁的?

Hur?

怎样?

Hur mycket?

多少钱?

Hur många?

多少?

Hur ofta?

多久?

Hur långt?

多远?

Hur länge?

多长?

 1. Frågor

  问题

 2. Vad ska du göra idag?

  你今天要干什么?

 3. Jag ska till affären för att köpa mat och besöka en vän lite snabbt.

  我要去市场买东西,然后去我朋友那里看一下。

 4. Var är du nu?

  你现在在哪里?

 5. Jag är på tågstationen, nära biblioteket.

  我在火车站,图书馆旁边。

 6. När ska du titta på matchen?

  你们打算什么时候去看比赛?

 7. Matchen börjar kl. 19, men vi kommer att vara där kl. 18.

  比赛晚上7点开始,不过我们会在6点之前到。

 8. Varför är du sen?

  你为什么迟到了?

 9. Jag är ledsen, jag missade min buss.

  很抱歉,我错过公交车了。

 10. Vem är din bästa vän?

  谁是你最好的朋友?

 11. Min bästa vän är John, vi växte upp tillsammans från grundskolan.

  我最好的朋友是约翰,我们从小学就认识了。

 12. Vilket är ditt modersmål?

  你的母语是什么?

 13. Mitt modersmål är franska.

  我的母语是法语。

 14. Hur många anställda har du?

  你有多少员工?

 15. För närvarande har jag tio anställda.

  目前我有10名员工。