Svenska

才能

Länder - 国家

环游世界有助于更好地了解生活

Albanien

阿尔巴尼亚

Bangladesh

孟加拉国

Kina

中国

Danmark

丹麦

Frankrike

法国

Finland

芬兰

Tyskland

德国

Iran

伊朗

Italien

意大利

Norge

挪威

Polen

波兰

Portugal

葡萄牙

Ryssland

俄罗斯

Sverige

瑞典

Serbien

塞尔维亚

Somalia

索马里

Spanien

西班牙

Thailand

泰国

Turkiet

土耳其

Vietnam

越南

 1. Länder

  国家

 2. Vilket är världens största land?

  世界上最大的国家是?

 3. Världens största land är Ryssland.

  世界上最大的国家是俄罗斯。

 4. Vilken är den största staden i USA?

  美国最大的城市是?

 5. Den största och mest besökta staden i USA är New York City.

  美国最大和最受欢迎的城市是纽约。