Svenska

才能

Online - 线上

数字世界改变了我们如今的生活方式

ordning

下单

inköp

购买

betalning

付款

shoppingkort

购物卡

kreditkort

信用卡

registrera

注册

logga in

登录

lämna tillbaka

返回

leverans

交付

spårning

追踪

försäljning

出售

erbjudande

报价

rabatt

折扣

storlek

尺码

acceptera

收受

kostnader

费用

adress

地址

kolla upp

检查

välja

选择

integritet

隐私

stöd

支持

bekräftelse

确认

prenumerera

订阅

nyhetsbrev

时事通讯

 1. Online

  线上

 2. Jag skulle vilja använda mitt shoppingkort online, men jag vet inte hur.

  我想在网上用购物卡,但不知道怎么操作。

 3. Du behöver bara ange ditt fullständiga namn och kortets nummer och bekräfta.

  您只需输入全名和卡号,然后验证就可以了。

 4. Du måste registrera dig om du vill betala med kreditkort. Vill du göra det?

  您用信用卡付款前要先登记,可以吗?

 5. Ja, tack.

  好的,麻烦你了,谢谢。

 6. Som kund får du vårt nyhetsbrev via e-post. Vill du acceptera detta?

  我们的客户将通过电子邮件收到时事通讯,您接受吗?

 7. Ja, jag är mycket intresserad av era produkter.

  接受,我对你们的产品很感兴趣。

 8. Kan jag beställa och betala nu?

  我可以现在下单付款吗?

 9. Ja visst, fyll i det här dokumentet.

  当然可以,麻烦填一下这张表格。