Svenska

才能

Företag - 商业

竭尽全力让梦想成真

företag

公司

handel

贸易

kontrakt

合同

affärsplan

商业计划

organisationsnummer

企业编码

visitkort

名片

prissättning

定价

räkningen

账单

betygsätta

kontanter

现金

kvittor

收据

bokförare

簿记员

lön

薪水

försäljning

销售额

omsättning

营业额

lönespecifikation

工资单

kundservice

客户服务

presentation

演示

fördel

褔利

kapacitet

职责

tillväxt

发展

lån

贷款

rådgivare

顾问

seminarium

研讨会

sekreterare

秘书

överföra

转账

garanti

担保

deposition

定金

möte

会议

finansiella rapporter

财务报表

 1. Företag

  商业

 2. Vet ni hur jag registrerar ett nytt företag?

  你知道怎样注册公司吗?

 3. Ja, det enklaste sättet är att göra det online, på den officiella hemsidan.

  是的,最简单的方法是在政务网站上注册。

 4. Har du en affärsplan?

  你们有商业计划书吗?

 5. Ja, det har jag. Jag har utvecklat den tillsammans med min partner.

  有。我们和搭档一起完成的。

 6. Vad är ditt företag värt?

  贵司的价值观是什么?

 7. Mitt företag har stor tillväxtpotential.

  我的公司有很大的发展潜力。

 8. Arbetar du på ett uppstartsföretag?

  你在一家初创公司工作吗?

 9. Ja, för närvarande utvecklar vi ett nytt digitalt spel.

  是的,我们目前正在开发一款新的数字游戏。

 10. När kommer seminariet att hållas i år?

  研讨会将于今年什么时候举行?

 11. Det kommer att hållas den 4, 5 och 6 april.

  研讨会将在4月4日至4月6日举办。