Svenska

才能

Logistik - 物流

协调能力十分重要,将引导你走向成功

exportera

出口

importera

进口

skåpbil

货车

gaffeltruck

叉车

streckkod

条形码

låda

物流盒

lasta

载货

lasta av

卸货

paket

包装

packa

打包

pall

托盘

vikt

重量

posta

邮递

kuvert

信封

rad

一排

tömma

空的

hiss

升降机

förare

驾驶员

terminal

中转站

transport

运输

 1. Logistik

  物流

 2. Vet du hur du använder en gaffeltruck?

  你知道怎么用叉车吗?

 3. Ja, jag har jobbat med det i två år.

  知道,我有两年相关经验。

 4. Fick du ditt paket i tid?

  你及时收到包裹了吗?

 5. Mitt paket var en vecka försenat på grund av vädret.

  由于天气原因,我的包裹延误了一个星期。

 6. Vilken tid kör föraren till Uleåborg?

  司机什么时候动身去奥卢?

 7. Föraren kör till Uleåborg klockan 5 på kvällen.

  司机会在下午5点出发去奥卢。