Svenska

Ελληνικά

Regering - Κυβέρνηση

Οι πολίτες βασίζονται σε μία καλή δομή διαχείρισης που υπόσχονται οι ηγέτες.

president

Πρόεδρος

parlament

βουλή

departement

Δημαρχείο

vice

βουλευτής

majoritet

πλειονότητα

minoritet

μειονότητα

opposition

αντιπολίτευση

styrelse

συμβούλιο

ambassad

πρεσβεία

byrå

πρακτορείο

kontor

γραφείο

val

εκλογή

myndigheterna

Αρχές

organisation

οργανισμός

förening

σύλλογος

statsråd

δημοτικό συμβούλιο

politik

πολιτική

makt

δύναμη

administrering

διοίκηση

regel

κανόνας

lag

νόμος

stat

πολιτεία

fack

ένωση

förordning

κανονισμός

övervakning

εποπτεία

fest

κόμμα

armé

στρατός

säkerhet

ασφάλεια

vägledning

οδηγία

grund

ίδρυμα

 1. Regering

  Κυβέρνηση

 2. Arbetar du för regeringen?

  Δουλεύεις για την κυβέρνηση;

 3. Ja, jag är anställd av regeringen.

  Ναι, έχω διοριστεί από την κυβέρνηση.

 4. Vilken typ av tjänster erbjuder din stad?

  Τι είδους υπηρεσίες προσφέρει η πόλη σας;

 5. Alla tjänster som erbjuds av staden finns på den officiella webbplatsen.

  Όλες οι υπηρεσίες που προσφέρει η πόλη βρίσκονται στην επίσημη ιστοσελίδα.

 6. Vet du var kan jag hitta ambassadtjänster?

  Ξέρετε που μπορώ να βρω τις υπηρεσίες της πρεσβείας;

 7. Jag ger dig numren så att du kan kontakta dem.

  Θα σασ δώσω τον αριθμό τηλεφώνου ώστε να επικοινωνήσετε μαζί τους.

 8. När hålls nästa val i ditt land?

  Πότε θα διεξαχθούν οι επόμενες εκλογές στην χώρα σας;

 9. De kommer att hållas nästa vår.

  Θα διεξαχθούν την επόμενη Άνοιξη.